Zde naleznete všechny druhy schodišť která vyrábíme.

-Zadlabané schody

-Sedlové schody

-Třmenové schody

-Vřetenové schody

-Obklad betonových schodišť

  1. Zadlabané schody

Konstrukci schodů tvoří boční schodnice,ve kterých jsou do hloubky 15 mm osazeny a zajištěny stupně. Na otevřených částech je zábradlí ukončené sloupy. Výpně zábradlí jsou zadlabány do hrany schodnice a madel. Pokud je požadavek na uzavření prostoru pod schodištěm,jsou stupně propojeny podstupni.

                  zadlabané schodiště 2*1/4 lomené


 

      2. Sedlové schody

U sedlových schodů jsou schodnice osazeny pod stupně. Ze strany u zdi mohou schodnice a stupně dosedat ke zdi,nebo zde může být mezera cca 2 cm. Výplně zábradlí jsou dole osazeny do stupňů,nahoře do hrany madla. Také tento typ lze doplnit podstupni.

                                   sedlové schosiště

     3. Třmenové schody

Třmenová schodiště nemají schodnice,nebo mají jen jednu a to u zdi. Pokud schodnici nemají,stupně jsou kotveny pomocí třmenů přímo do zdi,v opačném případě jsou stupně osazeny do schodnice jako u zadlabaných schodišť. Vzhledem k absenci schodnice na vnější straně je nutné pro zajištění dostatečné pevnosti použít madlo o rozměru min. 120*45 mm. Také tento typ lze doplnit podstupni.

                                                                                                                                            

     4. Vřetenová schodiště

Vřetenová schodiště jsou typická středovým trnem,okolo kterého se rozvírají stupně. Na vnější části může být schodnice do které jsou osazeny stupně,nebo bez schodnice,pak jsou stupně propojeny zábradlím. Na výstupu je z 1/4 podesta (viz. foto v galerii). V tomto případě není možné použít podstupně.

      5. Obklady betonových schodišť

Betonová schodiště se obkládají stupni které jsou lepeny speciálním dvousložkovým lepidlem,které vyplní veškeré nerovnosti betonu. To zaručuje že při chůzi stupně "neduní". Výpně zábradlí mohou mít na spodní části madlo,nebo mohou být osazeny přímo na stupně. Také v tomto případě mohou být použity podstupně.